Apoštolská církev Kojetín

Jsme misijní stanicí Apoštolské církve Vyškov. Rádi bychom přinášeli lidem v Kojetíně naději, která je v Ježíši Kristu a evangeliu. Chceme to dělat různorodým způsobem - program pro děti, rodiče, netradiční bohoslužby, diskusní večery....Naším cílem je založit v Kojetíně samostatně fungující církev. 

Pro více informací o Apoštolské církvi se můžete podívat na webové stránky AC Vyškov - www.ac.vys.cz nebo na Apoštolské církve v ČR - www.apostolskacirkev.cz

Naše  bohoslužby  jsou  provázené   moderními  písněmi, kázáním  na  zajímavá témata  a  svědectvími    o Božím jednání v našich životech. Po bohoslužbách si můžeme povídat třeba u kávy. Všechny  naše  akce  jsou otevřené pro veřejnost  –  tak  i  Vás  co  nejsrdečněji zveme na návštěvu.

 

Naše vyznání víry:

Věříme,

  • že Bible - Písmo svaté - je jediným vdechnutým a neomylným autoritativním Slovem Božím
  • že je jeden věčně existující trojjediný Bůh Otec, Syn a Duch svatý
  • že Bůh je věčný, všemohoucí Stvořitel nebe i země, celého vesmíru a veškerého života
  • v Božství Ježíše Krista, jeho početí z Ducha svatého, narození z panny Marie, jeho bezhříšné lidství a dokonalý život, ve věčnou postačitelnost Jeho smírčí a zástupné smrti na kříži
  • v Jeho zmrtvýchvstání v těle, v jeho nanebevstoupení na pravici Otcovu a v Jeho druhý příchod na zem v moci a slávě
  • v Ducha svatého jako Boží osobu, který byl seslán na věřící v den Letnic, což bylo počátkem živé Kristovy církve na zemi
  • v dar Ducha svatého - křest v Duchu svatém, jímž je křesťan zmocněn k plnění Božích záměrů na zemi, že je dán věřícím, kteří o něj prosí, a že působí dodnes ve stejné moci jako na počátku
  • že Bůh nadpřirozeně uzdravuje nemocné, jako odpověď na modlitbu víry

Historie projektu

Manželé Davisovi prožili před několika lety Boží povolání do Kojetína. V roce 2014 se rozhodli pro spolupráci se sborem Apoštolské církve Vyškov, která Kojetín přijala jako svoji novou stanice a touží zde založit nový sbor. Od září 2014 jsme se začali setkávat v malé skupince asi 8 lidí a hledali, co bychom společně mohli dělat. Od té doby máme pravidelná setkání a pro veřejnost jsme organizovali zejména dětskou prázdninovou akci Mini-Kojetín.